Leievilkår

Våre vilkår og betingelser

Vårt tilbud

Sleep Inn – Rent A Home AS tilbyr leie av møblerte og fullt utstyrte hus og leiligheter. Mulighet for rengjøring og skift av sengetøy/håndklær hvis ønskelig. Obligatorisk utvask og strøm tilkommer til leiepris.

Kontrakt

Det blir skrevet kontrakt med alle leietakere.

Avbestilling og endringsfrist

Avbestillinger og endringer i bookingen må meddeles skriftlig. Avbestilling, forkorting eller forlengelse av leieforholdet må skje minimum 2 (to) uker i forkant når endringen/kanselleringen skal tre i kraft.

Inn- og utsjekk

Våre innsjekkingstider er fra kl. 15:00 og utsjekk må skje innen kl. 10:00 på avreisedagen.

Betalingsbetingelser

Betaling skjer via faktura som sendes forskuddsvis ihht. leieavtale.

Generelt

Bestiller er ansvarlig for uoppgjorte regninger fra gjester. Sleep Inn – Rent A Home AS påtar seg ikke ansvar for leietakers private eiendeler. For at eventuelle klager skal bli tatt i betraktning, må de fremsettes skriftlig så snart det blir anledning til det.

Alle gjester må holde alminnelig ro/avstå fra høye lyder/musikk mellom kl. 22:00 – 09:00 og overholde forbudet mot fest/større selskaper i leiligheten.

Leiligheten, balkong/terrasse, samt byggets fellesarealer skal holdes ryddig og man må benytte søppelkasser (husk kildesortering!). Dører til fellesområder skal holdes låst til enhver tid.

Alle hus / leiligheter er røykfrie. Vi ber deg respektere dette med hensyn til bl.a. allergikere. Mislighold av dette vil bli belastet leietaker med kostnader for rens osv.

Dyrehold i leilighetene er ikke tillatt uten spesiell avtale om dette.

Dersom gjesten begår vesentlige brudd på denne avtalen eller norsk lov vil Sleep Inn – Rent A Home AS heve avtalen og gjesten plikter å flytte ut av leiligheten. Enhver aktivitet som støtter kriminelle handlinger, vil bli vurdert på samme måte. Allerede betalt husleie vil da ikke bli refundert.

Kontakt oss

E-post
post@sleepinn.no

Telefon
930 21 165


Våre tjenester

  • Kortidsleie
  • Langtidsleie
  • Utleiepartner

Bolig til leie

Se våre boliger